MÜŞTERİLERİMİZ İÇİN BİLGİLENDİRME


Değerli müşterilerimiz,

Kuruluşumuzdan bu yana faaliyet gösterdiğimiz alanlarda her zaman öncü olmayı ve müşterilerimizin bizden beklentilerine kalite ve istikrarla karşılık vermeyi hedef edindik.

Bu hedef doğrultusunda çalışanlarımız ve temsilcilerimizle beraber sunduğumuz hizmetten sağladığımız en büyük kazanç ise; sizlerle kurduğumuz güçlü bağ ve sizlerin değerli takdiri oldu.

Fatura Vizyon ailesi olarak, bizim en kıymetli varlığımız olarak tanımladığımız siz değerli müşterilerimizle kurmuş olduğumuz bu güçlü bağın ve takdirlerinizin sürekliliğini sağlamak temel ilkemizdir.

Bu bağlamda, temsilciliklerimizden işlem yaparken aşağıda belirttiğimiz hususlara dikkat etmenizi öneririz

* Herhangi bir yanlış ödemeye yol açmamak için faturanızı, müşteri kartınızı ya da daha önceden ödediğiniz makbuzlardan birini mutlaka yanınızda bulundurunuz.

* İşlem sonunda ödemenize ait tahsilat makbuzunuzu alarak, saklayınız

* Tahsilat makbuzunuzu mutlaka kontrol ediniz.


* Para Göndermek için Para Gönderme Formunu, Para Almak için ise Para Alma Formunu eksiksiz doldurunuz

* Yapmış olduğunuz işleminizle ilgili bilgileri gizli tutununuz

* Fatura Vizyon adını kullanarak sizinle iletişime geçip, kişisel bilgilerinizi isteyen biri olduğu taktirde kesinlikle bilgilerinizi paylaşmayınız. Unutmayın, Fatura Vizyon sizinle asla kişisel bilgilerinizi talep etmek için iletişime geçmez

* Şüpheli bir işlemle karşılaştığınızı düşünüyorsanız, Şirket Merkezimiz veya Tüketici Hakları Kurumu ile iletişime geçiniz.

* Yapmış olduğunuz işlem sonrası İşlem Makbuzunu almayı ihmal etmeyiniz.

* Ödeme işlemi için verdiğimiz dekontta;

a) Ödemenin doğru olarak gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan referans numarasına,
b) Ödeme işleminin azami tamamlanma süresine,
c) Ödenmesi gereken tüm ücretlerin dökümüne,
ç) Varsa ödeme işleminde uygulanan döviz kuru veya referans döviz kuruna,

ilişkin bilgiler yer almaktadır. Ödeme hizmetinde sorun yaşamamak için bu bilgilerin dekontta yer aldığını lütfen kontrol ediniz.Değerli Müşterilerimiz,
itiraz, şikayet ya da şüpheli durumlar karşısındaki bildirimlerinizi;
Temsilciliklerimiz aracılığı ile,
0850 533 0 333 - 444 10 35 no.lu telefon numaralarımızdan,
web sitemiz üzerinden,
iletebilirsiniz.
Fatura Vizyon olarak, müşterilerimizin özel hayatlarının gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle müşterilerimizin kişisel verilerinin kullanılmasında, müşterilerimizin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla yürürlükte olan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında bilgi vermek istiyoruz.

Kişisel verileriniz 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkındaki Kanun, Mali Suçları Araştırma Kurumu(MASAK) ve diğer mevzuatlar kapsamında, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, temsilciliklerimiz, şirketimizin internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır.

Fatura Vizyon, kişisel verilerinizi aşağıda belirtildiği şekilde tanımlamış ve işlenmektedir.


Kişisel Veri Tanımları Açıklamalar
Kimlik Bilgisi Kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; ad-soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, taşıt plakası v.b. bilgiler, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenir
İletişim Bilgisi Telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgiler, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenir
Talep/Şikayet/Başvuru
Yönetimi Bilgisi
Fatura Vizyon’a internet, telefon ya da temsilciliklerimiz aracılığıyla yöneltilmiş olan her türlü başvuru, talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenir.

Kişisel verileriniz, Temsilcilerimiz üzerinden, web sitemiz, sosyal medya, telefon ile yapılan müşteri görüşmeleri, fiziksel ve dijital kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla toplanan kişisel verileriniz 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca bilgi aktarımına izin verilen kişi ve kuruluşlara veya diğer mevzuatların izin verdiği ya da zorunlu kıldığı kişi veya kuruluşlara aktarılabilecektir.

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, Veri Sorumlusu sıfatıyla Vizyon Tahsilat Sistemleri ve Ödeme Hizmetleri A.Ş’ye başvurarak;

* İşlenip işlenmediğini öğrenme,
* İşlenmişse bilgi talep etme,
* İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
* Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
* Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme,
* Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
* Aktarıldığı 3. kişilere yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
* Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
* Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı yazılı olarak şubelerimize iletebilir, detaylı bilgi almak için TBMM’nin resmi internet sitesinden kanunu inceleyebilirsiniz 
Bootstrap Image Preview Bootstrap Image Preview Bootstrap Image Preview Bootstrap Image Preview

Destek Hattı
Fatura Vizyon: 0850 533 0 333
Hızlı Nokta    : 0850 533 0 111

Genel Müdürlük Çalışma Saatleri
Hafta İçi: 08:30 - 18:30
Cumartesi: 08:30 - 13:00